אקולוגיה וסביבה
קול קורא להגשת תקצירים לגיליון בנושא נחלים

קול קורא להגשת תקצירים לגיליון בנושא נחלים

אנו מבקשים להעמיד באור הזרקורים את מצבם של נחלי ישראל. הנכם מוזמנים להציע תכנים לגיליון. ההגשה עד ל-20 באפריל 2021

אנו מבקשים להעמיד באור הזרקורים את מצבם של נחלי ישראל. הנכם מוזמנים להציע תכנים לגיליון. ההגשה עד ל-20 באפריל 2021