אקולוגיה וסביבה
תכנון התחדשות עירונית במגזר הערבי

תכנון התחדשות עירונית במגזר הערבי

נועה זרמון ברנט, מיכל שורק, גורי נדלר

גיליון קיץ 2020 / כרך 11(2) בערים ערביות אין כדאיות כלכלית למנגנוני ההתחדשות. היעדר הכדאיות נובע מערך קרקעות נמוך ומחסמים נוספים, ובהם היעדר רישום בעלויות על קרקע וריבוי בעלויות עליה, מבנה חברתי ותרבותי שמביא לחלוקת הקרקע בין חמולות ללא ניידות של משפחות מאזור אחד לאחר, וחוסר אמון במערכת התכנון והממשל.

בערים ערביות אין כדאיות כלכלית למנגנוני ההתחדשות. היעדר הכדאיות נובע מערך קרקעות נמוך ומחסמים נוספים, ובהם היעדר רישום בעלויות על קרקע וריבוי בעלויות עליה, מבנה חברתי ותרבותי שמביא לחלוקת הקרקע בין חמולות ללא ניידות של משפחות מאזור אחד לאחר, וחוסר אמון במערכת התכנון והממשל.

גיליון קיץ 2020 / כרך 11(2)