נמצאו 8 רשומות
 
1. השפעת הטמפרטורה בתנאים יבשים ולחים על פוטנציאל ההשתמרות של בנק הזרעים של שיטה כחלחלה בקרקע
עודד כהן, יוסי ריוב, אברהם גמליאל, יעקב קטן ופועה בר (קותיאל)
PDFPDF
2. שינויים מהירים בחברות פרוקי הרגליים בחולות הנגב בעקבות ייצוב הדיונות
איתי רנן, אמנון פרידברג, אלי גרונר ופועה בר (קותיאל)
PDFPDF
3. שינויים מרחביים בתכונות הקרקע בדיונות חול – המקרה של חולות ניצנים
שירה שלי, לנה ז'בלב, ורד זיסו ופועה בר (קותיאל)
PDFPDF
4. מיתון עומס חום בערים מדבריות באמצעות צמחים - באר שבע כמקרה בוחן
עודד פוצ'טר, ירון יעקב, לימור בר (שעשוע), שבתאי כהן, יוסי טנאי ופועה בר (קותיאל)
PDFPDF
5.
פועה בר ושחר בוקמן
PDFPDF
נושא
מחבר

תאריך פרסום עד תאריך
 
טקסט חופשי
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel