למה האוויר עדיין מזוהם?

רויטל גולדשמיד
2018, גליון 4 דצמבר

זיהום אוויר
גדליהו מנור
31/01/2019

המאמר מתאר מצב של אי עמידה בחוק באופן שוטף, אבל אחת הבעיות לאחר שבשוטף יתגברו, ישנה בעיה קשה של התפרצויות בלתי נשלטות בתהליכי הייצור. מקרים כאלה הם למעשה חלק מתהליכי הייצור ולשם כך ישנם נורים לשריפת חומרים שאליהם מוזרמים החומרים בעת תקלה, אבל גם תוצרי השריה מזיקים ולכן יש צורך להכין מתקני שאיבה ואיסוף של גזים מסוכנים ליד מקום יציאתם אם כמערכות קבועות ואם כמערכות חירום ניידות. יש כבר תכנונים של מערכות כאלה וחשוב לבנות דגם ולנסות אותו בהקדם.רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel