לא עוזר למחזר – איסוף אריזות פלסטיק אינו תורם לסביבה

עמוס שטיבלמן ושירי חפר
2016, גליון 2 יוני

מיחזור לעומת איסוף אריזות פלסטיק
גיא קריסטל
30/06/2016

חבל מאוד שבמגזין רציני מייצרים כותרת צבעונית שמערבבת בין שני תחומים שאינם קשורים.
איסוף הפלסטיק בכלובים הוא איסוף של 10% מחומרי הגלם הפלסטיים בלבד והחומרים שנאספים נכנסים למגוון מוצרים וברי מיחזור שוב ושוב בהתאם לרגולציה. אריזות מזון הן אפליקציה קטנה מאוד בהתחשב בשוק הפלסטיק הגלובלי- חלקי רכב, תשתיות חשמל, ביוב , השקיה , מוצרי חשמל ואלקטרוניקה וכו'. כתבה מקצועית הייתה מצביעה על הפער בין העידוד הממשלתי לאיסוף ולהפרדה בתחנות המיון - לבין חוסר העידוד או העידוד הלא מספיק למפעלי הקצה שממחזרים- זה הגורם שמוביל להעברת החומרים הממוינים לאסיה שם ממוקמים מפעלי מיחזור שעל גבם סין צמחה להיות מעצמה (סיפקו את חומרי הגלם). מיחזור הינו רק 5% מסך חומרי הגלם הנצרכים ויש מקום להגדיל ולהרחיב אותו וכך גם להוריד את עלויות המוצרים שאנו צורכים. מציע לכותבים ולמערכת לפנות למפעלי התעשייה המובילים בארץ ולראיין אותם כדי להבין את המשמעות שיש לחומר ממוחזר על הרווח של החברות המובילות.


רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel