אימוץ גישה מערכתית לניתוח ממשקים סביבתיים של ייצור חלב בקר בישראל

שיר טריקי ומידד קיסינגר
2019, גליון 2 יוני

כתבה מלא עיווטים
גלעד ארד
22/07/2019

הכתבה הזו מקוממת ומלאה עיוותים ואף שקרים גסים.

לדוגמה הגרף המדבר על על פליטת גזי חממה -  בזמן שאוניברסיטאות וגופי מחקר מדברים על כך שכ30% עד 60% מכלל גזי החממה בעולם קשורים לתעשיות מזון מהחי, פה במגזין המתיימר לדבר על אקולוגיה, מתעלמים מרוב פליטות הגזים.

לאותה דוגמה - רוב פליטת גזי החממה הקשורה בחלב איננה פליטה ישירה (ממערכת העיכול, זו היחידה המתוארת בכתבה) אלא מגידול המזון הרב של הפרה (שימוש בדשנים), מהובלת המזון בספינות לארץ, מהסעת הפרות, מעיבוד מוצרי החלב, ומהסעתם ושמירתם בקירור.

זה פשוט שיווק של חלב, באיצטלה של מדע ואקולוגיה. בושה למגזין.

לא יתכן שמזון כל כך מזהם כמו חלב יקבל כזו במה שקרית, ולא סביר שאתם לא משווים אותו למזונות מזהמים פחות מהצומח, ולא מבקשים תגובה של אף חוקר עצמאי וממומחה שאיננו מטעם.

הסיבה שהסביבה שלנו נהרסת היא בדיוק בגללכם: אנשים שמתיימרים לאכפתיות והתמחות בסביבה ואקולוגיה, אבל למעשה משקרים לקוראים במצח נחושה בעבור בצע כסף,

בושה


רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel