השפעות שינוי האקלים על בריאות הציבור בישראל – מדע ומדיניות
שלומית פז, מיה נגב ונדב דוידוביץ'
2019, גליון 4 דצמבר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel