אחריות תאגידית לשינוי אקלים – לקראת קץ עידן העשייה הסביבתית מרצון?
ליעד אורתר
2019, גליון 4 דצמבר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel