סקירת התחזיות לשינוי האקלים הצפוי בישראל
פנחס אלפרט, אסף הוכמן וחופית יצחק-בן-שלום
2019, גליון 4 דצמבר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel