אימוץ גישה מערכתית לניתוח ממשקים סביבתיים של ייצור חלב בקר בישראל
שיר טריקי ומידד קיסינגר
2019, גליון 2 יוני

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel