רב-שיח בנושא ניצול מי הנגר העירוני
נעמי כרמון, ירון זינגר, ינאי עמיעז, חיים מסינג, דליה טל
2017, גליון 4 דצמבר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel