לא עוזר למחזר – איסוף אריזות פלסטיק אינו תורם לסביבה
עמוס שטיבלמן ושירי חפר
2016, גליון 2 יוני

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel