מידת ייצוגן של יחידות אקולוגיות טבעיות בשטחים המוגנים בישראל
דותן רותם, גלעד וייל, מרגרטה וולצ'אק ושמוליק אמיר
2016, גליון 1 אפריל

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel