היבטים שונים בהפקת ביו-אתנול ממָקרו-אצות בישראל
אלוארו ישראל, אהרון גדנקן, מרדכי שכטר, אביגדור אבלסון, שירי שמיר-צמח, ליאור קורזן, נמרוד קרופניק, אנדי קרי ויואב פלד
2015, גליון 3 אוקטובר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel