העלויות האמִתיות של בעלות על רכב חשמלי והיברידי בישראל – מתי זה כדאי?
אופירה אילון, עידן ליבס, גדי רוזנטל ודנה גבאי
2015, גליון 3 אוקטובר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel