פורסים רשת ביטחון לחיים ללא רשת חשמל
נעם אילן
2015, גליון 3 אוקטובר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel