הערכה כלכלית-סביבתית של הפקת אנרגיה באמצעות טורבינות רוח בישראל
אורנה רביב, אופירה אילון ורוסלנה-רחל פלטניק
2015, גליון 3 אוקטובר

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel