רב–שיח בנושא הקונפליקט סביב אנרגיית הרוח בישראל
גדי הראלי, יעל כהן פארן, אוהד הצופה, דרור בוימל וניר פפאי, חצב יפה ואביב רוזן
2015, גליון 2 יוני

הוספת תגובה למאמר:
 

שלח
רשות הטבע והגנים החברה להגנת הטבע Israel Nature and Parks Authority Society for the Protection of Nature in Israel